Przyłącza i sieci wod-kan-gaz

Przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne

Wykonujemy przyłącza oraz sieci wodno-kanalizacyjne. Oferujemy usługi z zakresu budowy przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej. Wycenę pracy wykonujemy na podstawie projektu. Potrzebne będzie także uzyskanie niezbędnych pozwoleń do wykonania prac i uzyskania odbioru niezbędnego do eksploatacji wykonanych sieci. Przyłączenie rozpoczynamy od załatwienia koniecznych formalności w których pomagamy oraz kierujemy poprzez poszczególne etapy inwestycji.

LuxBud - Roboty ziemne

Do wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego niezbędne będą:

Sieci i przyłącza gazowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania oraz odbiorów sieci i przyłączy gazowych które niezbędne są aby instalacja była wykonana prawidłowo, legalnie oraz zgodnie z sztuką.